Om HHK

Harstad håndballklubb ble stiftet 4. September 1974. I 1988 bygde kubben Stangneshallen, og fikk da endelig en egen treningsarena.

Vår visjon: «Sammen er vi sterkere»

I HHK ønsker vi å skape et godt miljø for alle, hvor idrett og sosialt felleskap kan bidra til å skape en trygg ramme omkring våre forskjellige lage og aktiviteter. HHK ønsker å være en sentral medspiller i nærmiljøet for å bidra med å skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Holdningene i HHK er:

I HHK skal vi støtte og styrke hverandre og være positive!
I HHK skal vi gjøre hverandre gode!
I HHK har vi rett til medbestemmelse, men vi følger beslutninger lojalt!

Våre grunnleggende verdier er «Trygghet + mestring = trivsel»

I dette ligger det forståelse for det enkelte individs behov for å være en del av felleskapet, bli akseptert og få anerkjennelse, slik at det føler seg vel, både i aktivitet med håndball, men også i miljøer der håndballfolk fredes. Vi skal vise toleranse for ulikheter, være positivt innstilt til hverandre, engasjerte, og ha det gøy.

Vi skal alle ta ansvar for å skape trivsel, trygghet og gode humør i laget, og i mellom lagene våre. Vi må alltid huske på at vi er en klubb, og vi skal støtte og styrke hverandre i klubben, og viser respekt for spillere, ledere og foreldre, men også ha respekt for andre klubber. HHK spiller er tøff, men er en fair spiller!

Alle har et ansvar for at følgende ikke forekommer:

  • Mobbing og avvisning
  • Holdninger der resultat kommer foran felles retningslinjer for trivsel og utvikling

I klubben ønsker vi å legge vekt på holdningsskapende aktiviteter som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre så lenge de er deltagende i klubben.

I HHK ønsker vi at alle skal trives og ha det gøy, samtidig som vi skal utvikle gode håndballspillere. Klubben har et tilbud til spillere på alle nivåer. Vi har også en klar antirasistisk profil. Våre spillere, ledere og foresatte oppfattes alle som representanter for klubben i forbindelse med kamper og turneringer. La oss sammen jobbe for at omgivelsene oppfatter oss som positive representanter for klubben!