Kraftcupen
2024

Velkommen til Kraftcupen 2024, fra 27-29 september.

Kraftcup logo

Bli med på en fantastisk oppstart av ny håndballsesong sammen med oss!

Påmelding er åpen!

Påmelding 2024

Kraftcupen av Harstad Håndballklubb arrangeres hver høst. Vi har stort fokus på god sportslig gjennomføring, samt gode avtaler med samarbeidspartnere for sosiale aktiviteter.

Siste nytt

Turneringen har en egen side på Facebook, følg den for å få med deg siste nytt, både før, under og etter turneringen: https://www.facebook.com/kraftcupen

Årsklasser

Vi satser på å fylle opp alle årsklassene fra mix og oppover til og med 16 år, og håper at dere har lyst til å bli med! Vi tar et lite forbehold om å slå sammen klasser for å skape best mulig sportslig opplevelse for dere! For å få et best mulig sportslig tilbud, i alle klasser under turneringen, er det i år begrenset med plasser i de forskjellige årsklassene.

Cup-pakker, priser overnatting

Det er 4 forskjellige cup-pakker å velge mellom alt etter hva dere ønsker og trenger av tjenester under cupen.

Cup-pakke 1 – 550 kr pr spiller, trener, lagleder samt andre:

 • Overnatting på skole
 • Transport til og fra overnattingsted og haller
 • Frokost lørdag og søndag

Cup-pakke 2 – 450 kr pr spiller, trener, lagleder samt andre:

 • Overnatting på skole
 • Transport til og fra overnattingsted og haller

Cup-pakke 3 – 350 kr pr spiller, trener, lagleder samt andre:

 • Overnatting på skole
 • Frokost lørdag og søndag

Cup-pakke 4 – 250,- pr spiller, trener, lagleder samt andre:

 • Overnatting på skole

Priser gjelder for inntil 16 spillere og 3 ledere per lag.

Vi sender ikke ut faktura før i starten av september, og den må selvsagt være betalt før turneringen starter.

Priser pr lag

 • Mix-Lag: 900 kr pr lag
 • Gutter / Jenter 10-12 år: 1800 kr pr lag
 • 13-16 år: 2300 kr pr lag

Fakturering

Vi setter pris på tidlig påmelding (vi fakturerer uansett ikke denne før etter sommeren).

Overnatting Kraftcupen

Overnatting foregår på 3 skoler; Kanebogen skole, Seljestad Skole og Harstad skole. Bestillingen av dette gjøres i Profixio, som en tjeneste.

Innsjekk på alle skoler fra klokken 1700 på fredag.

Utsjekk innen 1200 på søndag, bagasje kan oppebevares på skolene inntil avreise.

Alle lag som har overnatting på skole må:

 1. Fylle ut en komplett liste over alle som overnatter, samt hvem som er ansvarlig (voksen – overnatter sammen med spillerne)
 2. Signere en leiekontrakt

Det er veldig fint om dere rekker å fylle overnattingslisten før dere kommer, og tar det med dere når dere ankommer skolen!

Overnatting-navneliste-lag (Word)
Overnatting-navneliste-lag (PDF)
Leiekontrakt-klasserom (PDF)

Overnattingsansvarlig per lag er ansvarlig låner av klasserommet på skolen/barnehagen under Kraftcupen.

Lokale er overlevert med en representant fra Harstad håndballklubb.

Klasserommet skal leveres tilbake i den stand som overlevert ved ankomst, ta gjerne bilde av klasserommet ved ankomst.

Ved skader eller mangler på klasserommet/barnehage ved utsjekking vil dette bli belastet overnattende lag/klubb som har overnattet i klasserommet.

Viktig:

 1. Stoler og bord skal settes tilbake slik det var ved ankomst (tips: ta flere bilder når dere kommer inn, så blir det rett)
 2. Søppel/tomflasker bæres ned til inngangsområdet
 3. Rommet skal kostes før avreise
 4. Det skal ligge minst 1 voksen person på rommet
 5. Rommet skal sjekkes ut sammen med ansvarlig fra Harstad Håndballklubb

Kanebogen skole

Det er dessverre ikke anledning til å dusje på skolen, så det må gjøres i hallene.

Frokost serveres fra 06:30 til kl 09:00

Harstad skole

Det er dessverre ikke anledning til å dusje på skolen, så det må gjøres i hallene.

Frokost serveres fra 06:30 til kl 09:00

Seljestad skole

Det er dessverre ikke anledning til å dusje på skolen, så det må gjøres i hallene.

Ingen frokost

Turneringreglement

Kraftcupen følger reglementet til Norges Håndballforbund og Region Nord sesongreglement for inneværende sesong. Reglementet finner du på https://www.handball.no/regioner/region-nord/ 

SPESIELLE TURNERINGSREGLER 

I tillegg til disse har turneringen egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.  

 1. SPILLERLISTER 

Jenter/Gutter 6-18 år: Alle lag skal melde inn lagsliste via Profixio innen frist angitt på Profixio.  Det skal påføres spillerens navn, fødselsdato og lederes navn og mobilnummer. 

Lagslistene kan kompletteres med spillere ved henvendelse til resultatservice under turneringen.    

Det er følgende spilletider pr kamp:
Mixlag har spilletid på 1×12 min
10-16 år har spilletid på innledende kamper 1×18 min
A sluttspill 2×12 min med 1 min pause
B sluttspill 2×12 min med 1 min pause

 1. KARANTENE 

Spiller kan delta på cupen hvis han/hun er i karantenetid mellom gammel og ny klubb.   

 1. SAMMENSLÅING

  Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.  En spiller kan delta på flere lag også i samme klasse, men her skal fair play stå sentralt i hvilke spillere som brukes. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette medbringes og godkjennes før cupstart av turneringsledelsen.  

 2. UNNTAK 

Turneringen har følgende unntak fra NHFs lover og regelverk for turneringsarrangement:    

 1. Lagene kan ikke be om lagstimeout.  
 2. Tiden stoppes ikke ved 7-meter, utvisninger eller skader (kun ved alvorlige skader etter dommerens vurdering).  
 3. Utvisningstiden starter når spiller er ute av spillefeltet.  
 4. Det er ikke sidebytte i sluttspillkampene fra 13 år og oppover, 1. min pause  
 5. Ved poenglikhet i sluttspill (se § 7 Regler ved sluttspill (uavgjort)) 
 6. Hvis spiller/trener/lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette kun for den aktuelle kampen og spiller/trener/lag får ikke straff for de neste kampene.   

 

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.  

En spiller kan delta på flere lag også i samme klasse, men her skal fair play stå sentralt i hvilke spillere som brukes. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette medbringes og godkjennes før cupstart av turneringsledelsen.  

 1. KAMPAVVIKLING   

§5.1 OPPMØTE TIL KAMP.  

Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart. Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen.  Kampresultat ender 1 – 0 og 2 poeng tildeles til laget som møter.  Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen.  Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eks, om usportslig WO tjener det ene laget eller ”bestraffer” annet lag i turneringen.   

§5.2 BALL 

Hjemmelaget stiller med godkjent ball.    

§5.3 AVKAST 

Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på høyre side for banesekretariatet. Det foretas ikke sidebytte verken i innledende kamper eller sluttspillkamper.   

§5.4 DRAKTLIKHET  

Ved draktlikhet er sistnevnte lag (bortelag) ansvarlig for draktbytte/vester.   

§5.5 SPILLESYSTEM   

Turneringen går over 3 dager. Det spilles sluttspill i klassene fra og med 13 år og oppover. 

Følger gjeldene regelverk for mini og mix kamper. Ingen kampregistrering i klassene J/G 6-12 år.   

6-8 år: Minihåndball (4er-håndball) spilles på tvers av en vanlig håndballbane med minimål 

9-10 år: Aktivitetsserie (5er-håndball), kort bane (avhenger av muligheter for oppmerking av kort bane). 

11 år: Aktivitetsserie (6er-håndball) på full bane med vanlige mål (nedsenket målhøyde) måltavle teller mål. 

12 år: Aktivitetsserie (6er- håndball), på full bane med vanlige mål, måltavle teller mål. 

13-18 år: Grunnspill med A og B-sluttspill.   

Hovedregel er at alle lag skal få spille minst 4 kamper i løpet av turneringen. 

$5.6 DOMMERE 

Det tas ikke hensyn til dommers klubbtilhørighet ved kampoppsettet. 

 1. UTREGNING AV RESULTATTABELL  

Dersom flere lag har likt antall poeng skal plasseringen dem imellom avgjøres ut fra følgende regler: Rekkefølgen i puljen avgjøres etter poeng. Ved poenglikhet i puljen, avgjøres rekkefølgen slik hvis to eller flere lag har lik poengsum:    

 1. Poeng i innbyrdes kamper (innbyrdes oppgjør)   
 2. Målforskjell i innbyrdes kamper (differensen mellom scorede og innslupne mål)   
 3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper.    
 4. Målforskjell i samtlige kamper.    
 5. Flest scorede mål i samtlige kamper.    

Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølgen, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.   

Lag som har tapt, som følge av uteblitt oppmøte til kamp rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.    

 1. REGLER VED SLUTTSPILL (UAVGJORT) 

Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper skal kampen J/G 13-18 avgjøres med straffekonkurranse.  

I finale spilles 3 minutter ekstraomgang. Ved fortsatt poenglikhet spilles «sudden death».   

 1. KAMPRAPPORTER 

Det skrives ikke kamprapporter for hver kamp. Det er allikevel viktig at spillerne spiller med det spillernummer som er registrert inn i sekretariatet.  

Det leveres kamprapport til finalekampene. 

 1. TREKKING AV LAG 

Det er mulig å trekke lag innen påmeldingsfristen uten kostnad. Lag som trekker seg senere enn 7 dager før turneringstart får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.  

I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter at kampoppsettet er publisert, samt ikke møter opp eller ikke fullfører turneringen et gebyr på kr. 3.000,- i tillegg til turneringsavgiften.    

 1. PROTESTREGLER 

Eventuelle protester må meldes til turneringskontoret 10 minutter etter kampslutt, og leveres skriftlig til turneringskontoret innen 1 time. For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere signere på at protest er nedlagt (på kamprapport eller selve protesten). Protestgebyret på kr. 1000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge.  

Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.    

§10.1 JURY  

Turneringsarrangør oppnevner en turneringsjury bestående av representanter fra arrangør og deltagende lag. Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig.   

 1. KLISTER   

Det er ikke tillatt å bruke klister t.o.m J/G 14 år. Lag som ikke følger disse reglene bortvises fra banen og taper kampen, etter samme regler som gjelder i paragraf 5.1 avsnitt 1.   

 1. BRUK AV RUSMIDLER 

All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet, også på overnattingsstedene.  Bruk av rusmidler medfører utvisning av spiller, lagleder eller laget diskvalifiseres fra turneringen. 

Alle haller er røykfrie. Det samme gjelder overnattingsstedene. Det er heller ikke tillatt å røyke utenfor hallene. Vi oppfordrer derfor alle til å la denne helga være røykfri!  

 1. PREMIERING 

Alle spillere i klassene J/G 6-12 får deltakerpremie.  

I de øvrige klassene deles det ut lagspremie (pokal) til 1., 2. og 3.plass.  

 1. FORSIKRING AV SPILLERE 

Det er deltakende lags ansvar å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund.  

Kraftcupen har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn. Kraftcupen er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.  

Kraftcupen har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller skader på utstyr og er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av slike forhold. Vi oppfordrer alle deltakere og ledere til aldri å legge fra seg verdifulle gjenstander eller penger uten tilsyn 

 1. DISPENSASJON AV SPILLERE 

Vi gir dispansjoner under turneringen på opptil 3 «overårige» pr. lag. Har laget fått innvilget dispensasjon fra NHF tas disse med som til vanlig seriekamp. Hvis ikke søker dere til turneringsledelsen på kraftcupen@harstadhk.com innen 5 dager før start. 

Maksimalt antall disp-spillere på banen til enhver tid: 2 

En spiller kan spille på flere klubblag i samme klasse i innledende kamper. Her skal det utøves fair play og de spillere med størst behov for å utvikle seg/de med generelt mindre spilletid enn andre bør prioriteres spill på begge lag.  I de laveste klassene (til og med 12 år) kan spillere gå fritt mellom. 

Dersom spilleren deltar på et av klubbens lag i en semifinale, må spilleren følge dette laget resten av turneringen. 

 1. ANNEN INFORMASJON 

Informasjon om forhold knyttet til publikum, prosedyrer og regler knyttet til opphold på tribuner, garderober og kafeteria før, under og etter kamp, samt forhold knyttet til premieutdeling, selve kampavvikling, mulighet for oppvarming og bruk av garderober, vil publiseres via en eller flere av følgende kanaler: 

 1. Harstad håndballklubbs hjemmeside – under menyvalget Kraftcupen (www.harstadhk.com
 2. Kraftcupens egen Facebook-side: https://www.facebook.com/kraftcupen 
 3. Via Profixio 

Både eventuelle besøkende, spillere, trenere og støtteapparat oppfordres til å «like» facebooksiden (nevnt i punkt 2 over), samt installere mobilappen «Profixio» i god tid før turneringens start. 

Turneringstelefon

Turneringstelefon – betjent fra 25.september
Spørsmål knyttet til turneringen kan sendes på e-post til kraftcupen@harstadhk.com, og bestilling av transport, rettes til vår turneringstelefon: 481 32 353

Transport

Vi har 2 minibusser tilgjengelig i helgen, og disse kan bookes for transport av lag mellom hallene og skolene. Da må du først ha kjøpt «transport» som tjeneste på laget i Profixio.

(selve booking av turer gjøres ved å ringe turneringstelefonen – husk å booke i god tid – ønsket tidspunkt, fra og til, samt lag)

Spillesteder

Kraftcupen 2024 foregår over 4 haller i Harstad:

 • Stangneshallen
 • Landsåshallen
 • Seljestadhallen
 • Harstadhallen

Kartet under viser hvor hallene ligger i forhold til hverandre.
Kart turnering

Om dusjing

Vi oppfordrer lokale lag til å dusje hjemme, de lagene som bor på hotell til å dusje der. Øvrige lag får prioritet på dusjing i hallene.

Trenere/lagleder har mulighet til å dusje i egen dusj i Stangneshallen.

Vel møtt og god turneringshelg!